1

Select product

ECO

£2.00 GBP / Miesięcznie
Storage
1 GB
Bandwidth
15 GB
Domains
2
Email Accounts
10
MySQL Databases
5
Ftp Account
5
PHP Access
SSL Access
Cron Jobs
DNS Control
Hosted on HA Cloud

Cloud 1

£4.00 GBP / Miesięcznie
Storage
10 GB
Bandwidth
200 GB
Domains
0
Email Accounts
100
MySQL Databases
100
Ftp Account
50
PHP Access
SSL Access
Cron Jobs
DNS Control
Hosted on HA Cloud
2

Domeny

www.
www.
.thelhost.co.uk
3

Użyj kodu promocyjnego

5

Ogółem

£2.00 GBP Miesięcznie